Universitatea Liberă Internațională din Moldova


Noutăți


 • Profesoară ULIM, formatoare cu certificare internațională în soluționarea conflictelor

  La Kiev, s-a desfășurat, timp de o săptămână, un nou workshop în cadrul proiectului internațional de formare și extindere a rețelei de mediatori Mediation with Groups and Building Mediation Bureaus East-West Dialogue-2017, derulat de Universitatea Hamburg și coordonat de prof. dr. Alexander Redlich, cu suportul financiar al German Academic Exchange Service (DAAD). Din grupul internațional de specialiști din R. Moldova (inclusiv regiunea transnistreană), Rusia, Kyrgyzstan, Azerbaijan și Ucraina, instruit de experți europeni, a făcut parte și dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Asistență Socială și Sociologie Nicolae Sali. 23.05.2017
 • ULIM și Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, partenerii unui proiect științific de rezonanță internațională

  Facultatea de Litere a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, în colaborare cu Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale din cadrul Facultății de Litere ULIM, au organizat, timp de două zile, ediția a X-a Conferința Internațională Lexic Comun / Lexic Specializat, cu tema Democratizarea cunoașterii sau migraţia lexicului specializat spre lexicul comun. ULIM, partener științific fidel al acestei conferințe, a fost reprezentată de prim-vicerectorul Ana Guțu, doctor în filologie, profesor universitar și savant de renume european, cunoscut pentru cercetările sale în traductologie, terminologie, lexicologie, multilingvism și comunicare interculturală, management universitar și în alte domenii de interes strategic pentru comunitatea academică. 23.05.2017
 • În memoria regretatului profesor Nicolae Sali, model de intelectual veritabil și integru

  Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială a organizat o manifestare științifică și de suflet, în memoria regretatului profesor și decan dr. Nicolae Sali, rămas un model de intelectual, personalitate dedicată carierei didactice și științifice. Cu acest prilej, profesori ai ULIM și din alte universități, studenți și reprezentanți ai societății civile din R. Moldova au adus omagiu memoriei importantei personalități academice, care și-a adus contribuția la promovarea unei noi viziuni asupra asistenței sociale, în concordanță cu standardele statelor cu sisteme conectate la nevoile societale. 22.05.2017
 • Facultatea de Litere și Centrul Universitar Nord din Baia Mare au încheiat un protocol de colaborare

  Dr. profesor Horea Nașcu, delegat al Facultății de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM) al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, s-a aflat în vizită la ULIM. Domnia sa a avut o întrevedere cu prim-vicerectorul Ana Guțu cu privire la cooperarea între Facultatea de Litere ULIM și CUNBM. În urma discuțiilor, a fost semnat un protocol de colaborare între facultățile celor două instituții de învățământ superior. 22.05.2017
 • Noi perspective de cooperare dintre ULIM și Universitatea din Cádiz

  Săptămâna trecută, dna Valentina Ciumacenco, directoarea Centrului de Cooperare Internațională și dr. conf. univ. Ludmila Coada, șefa Școlii Doctorale Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării, s-au aflat în mobilitate academică în scop de formare, la Universitatea din Cádiz, Spania. Alături de peste 80 de universitari din 19 state ale UE și din vecinătatea acesteia, reprezentantele administrației ULIM au participat la săptămâna internațională, organizată în cadrul Programului Erasmus+. 22.05.2017
 • Profesori ULIM, alături de universitari din Europa şi SUA, la o conferință internațională, la Universitatea din Oradea

  Un grup de cadre didactice, studenți masteranzi și doctoranzi de la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială participă, timp de trei zile, la Conferința Internațională A social Europe for youth: education to employment (O Europă socială pentru tineret: de la educație la ocuparea unui loc de muncă), organizată de Universitatea din Oradea, cu suportul Comisiei Europene și Programului UE Jean Monnet. Conform presei locale, aproape 80 de comunicări ştiinţifice sunt rostite de 85 de profesori universitari, cercetători, studenți doctoranzi și masteranzi din centre universitare din Europa și SUA. 19.05.2017
 • Organizarea studiilor superioare de masterat la ULIM

  Conform planului de activitate a Senatului ULIM și Consiliului de Asigurare a Calității, procesul de organizare a studiilor de masterat la ULIM a fost supus evaluării anuale. Un raport în acest sens a fost prezentat de dna Ana Spînu, preşedinta Consiliului pentru Asigurarea Calităţii. Admiterea la studiile superioare de masterat se face pe bază de concurs, la care pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau al unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor. 19.05.2017

mai mult

 

Evenimente


  Mai 23